Prospekt informacyjny – najważniejsze informacje

Deweloper
Ustawa deweloperska z założenie powinna chronić prawa klientów – po podpisaniu umowy kupna mieszkania, ale i osób, które planują zakupić mieszkanie. Na czym to polega, jakie informacje powinien dostarczyć deweloper przez podpisaniem umowy? Niezbędny jest prospekt informacyjny, ale czym jest?

Deweloper ma obowiązek zapewnić klientowi aktualną informację o realizowanej inwestycji deweloperskiej. Składa się na to pełna informacja o oferowanym mieszkaniu lub domu jednorodzinnym, jak i informacje o sytuacji prawno-finansowej przedsiębiorcy. Powinność ta jest realizowana przez wykonanie przez dewelopera prospektu informacyjnego, a także umożliwienie nabywcy poznania określonych dokumentów w lokalu firmy deweloperskiej. Czym jest prospekt informacyjny? Deweloper rozpoczynający sprzedaż mieszkań powinien go sporządzić, gdyż w razie zawarcia umowy deweloperskiej będzie stanowił jej ważną część. Musi go jednocześnie doręczyć bezpłatnie na żądanie ewentualnego klienta.

Deweloper
Autor: Xella Polska Sp. z o.o.
Dzięki prospektowi klient może porównać przedsięwzięcia realizowanie przez różnych deweloperów. To pozwala podjąć najlepszą decyzję w zakresie wyboru mieszkania. Prospekt powinien być podzielony na dwie część: ogólną i indywidualną. W ogólnej części powinny znaleźć się takie informacje, jak dane identyfikacyjne i kontaktowe dewelopera, opisane i potwierdzone doświadczenie dewelopera, jak i najważniejsze informacje dotyczące nieruchomości i inwestycji deweloperskiej. Część indywidualna prospektu jest bardziej dokładna, odnosi się bowiem do konkretnej nieruchomości. Informacje, które powinny się tam znaleźć to między innymi cena za 1 mkw. powierzchni mieszkania, standard prac wykończeniowych części wspólne budynku, liczba kondygnacji, liczba miejsc garażowych czy dostępne w budynku Media. Prospekt powinien być podpisany przez dewelopera, opatrzony datą sporządzenia i pieczęcią firmową dewelopera. Ważne są też jego załączniki, jak rzut kondygnacji z określeniem lokalu mieszkaniowego i wzór umowy deweloperskiej.
Prospekt informacyjny razem z załącznikami to bardzo ważna część umowy deweloperskiej. Deweloper jest zobowiązany poinformować klienta o wielu rzeczach, jak sytuacja prawno-finansowa firmy – lcc.pl/.

Jednocześnie klient powinien zostać poinformowany o najważniejszych kwestiach związanych z daną nieruchomością, jak aktualny stan księgi wieczystej prowadzonej dla nieruchomości, pozwolenie na budowę, projekt architektoniczno-budowlany czy kopia aktualnego odpisu z Krajowego Rejestru Sądowego. Te wszystkie informacje pomagają ustalić, czy deweloper jest wiarygodny i czy warto mu zaufać.
Pages:
Edit